Regulament concurs -Tombole aniversare Cofetaria Piticot, 26 ani - 18. – Piticot.ro

Regulament concurs -Tombole aniversare Cofetaria Piticot, 26 ani - 18.11.2022- 04.12.2022


REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
-Tombole aniversare Cofetaria Piticot, 26 ani -
și prelucrarea datelor cu caracter personal aferente acestora
Organizate in perioada 18.11.2022- 04.12.2022

 

 I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

 1. Organizatorul Concursului “Tombole aniversare – Cofetaria Piticot, 26 ani”, denumite in continuare „Concursul/Tombola”) este SC Sempre Dolce SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 5, Str. Petre Ispirescu, nr 77, cod postal 051029, cu J40/19396/08.11.2021, CUI 45188363, legal reprezentată prin Simona Demonte, în calitate de Administrator, desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator/ operator date cu caracter personal”.
 1. Participantul poate contacta Organizatorul pe următoarele căi:
 1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

II – TEMEIUL LEGAL

 1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

III - LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in Cofetaria Piticot situata in Str Petre Ispirescu, Nr 77, Sector 5, Bucuresti, iar colectarea datelor participantilor se va face atat fizic, la sediu, cat si online, prin intermediul site-ului www.piticot.ro, cu acordul prealabil al acestora.
 2. Concursul va începe pe data de 18.11.2022, ora 09:00, și va dura până pe 04.12.2022, ora 19:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului/Tombolelor” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

IV - DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).
 2. Organizatorul, respectiv reprezentanții săi, agențiile sale, angajații acestora și rudele acestora care sunt implicate în desfășurarea Concursurilor, respectiv proprietarii, cadrele de conducere, angajații, reprezentanții și rudele apropiate ale acestora din cadrul unor societăți terțe implicate direct în desfășurarea Concursurilor nu au dreptul să participe la Concursuri.
 3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

V - REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, atat online, pe site-ul www.piticot.ro cat si in forma fizica, la sediul Cofetariei.
 2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, atat online pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/cofetariilepiticot/ si Instagram https://www.instagram.com/cofetariapiticot/ a Cofetariei cat si prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Organizatorul își declină orice răspundere privind interpretarea informațiilor din alte surse altfel decât conform prezentului Regulament.
 3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.
 4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.
 5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

VI - MECANISMUL CONCURSULUI

1.Mecanismul concursului este:

a) Tombola mica (18.11.2022 – 20.11.2022): orice participant care cumpara un produs din Cofetarie in perioada desfasurarii acestei tombole, va extrage o ciocolata realizata in cofetarie si ambalata intr-o hartie inscriptionata cu premiul castigat. Acesta va fi acordat pe loc.

b) Tombola mare (16.11.2022 – 04.12.2022): toti clientii care cumpara produse din Cofetarie sau de pe site-ul Cofetariei in aceasta perioada, in valoare de minim 250 lei, pot deveni Participanti prin completarea talonului de concurs si introducerea acestuia in urna speciala, destinata acestuia, aflata in Cofetarie. Pentru clientii care cumpara online, acestia vor primi talonul precompletat cu datele lor la momentul livrarii produselor. Prin semnarea acestuia, Participantii isi dau acordul introducerii lui in urna de concurs si prelucrarea datelor.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

3. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie si anuntati pe data de 04.12.2022, la ora 12:00, in direct la sediul Cofetariei si prin postare pe Facebook si story pe Instagram, pe paginile mentionate la sectiunea

4. Extragerea va fi facuta de catre managerul general al cofetariei, Dna Simona Demonte, si se va realiza in prezenta angajatilor Cofetariei si a tuturor Participantilor care doresc sa fie prezenti la eveniment.

VII - PREMIILE

 1. Premiile sunt asigurate de către Organizator, astfel:
 •  Tombola Mica (18.11.2022 – 20.11.2022)

Ȋn cadrul acestei Tombole este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 26 de premii in produse, in valoare totala de 299 de lei,valabile pana pe 31.12.2022,  si 274 de vouchere cu 5% reducere la achizițiile de minim 250 de lei,valabile pana pe 10.02.2023 .

Toate biletele extrase sunt castigatoare, dintre acestea un numar de 26 de premii sunt castigatoare a unui reduceri in valoare de - 8lei (13 bucati) sau 15lei (13 bucati), in functie de biletul extras - iar restul in numar de 274 primesc o reducere de 5% la o achizitie de minimum 250 de lei in perioada 18 noiembrie 2022 - 10 februarie 2022).

 • Tombola mare (16.11.2022 – 04.12.2022)

Ȋn cadrul acestei Tombole este acordat, prin tragere la sorți, un număr de 26 de premii, repartizate astfel:

 •  3 premii in vouchere a cate 100 lei, in valoare totala de 2200 lei :

Premiul 1- 1000 lei in vouchere a cate 100 de lei

Premiul 2 - 700 lei in vouchere a cate 100 de lei

Premiul 3 - 500 lei in vouchere a cate 100 de lei

 • 23 de premii “de consolare” prin care Participantul beneficiaza de un discount de 26%, valabil pana pe data de 15.01.2023.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost cumparare produse in valoarea minima specificata la sectiunea 6, prin care se activeaza mecanismul de participare la concurs).

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

VIII - TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

1. Tragerea la sorţi va fi fizica și se va desfăşura de catre Organizator si inregistrata intr-un proces verbal.

2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

3. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

IX - ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1.Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 04.12.2022, conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Organizatorul are dreptul de a verifica veridicitatea datelor furnizate de participanți iar participantul care furnizează date false va fi exclus din Concurs.

 1. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi inmanate direct castigatorului, la sediul cofetariei iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

X - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

XI - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord ca, numele, adresa de email si numarul de telefon vor fi furnizate Organizatorului, in vederea validarii si inmanarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa finalizarea concursului, daca se solicita acest lucru, in scris, de catre Participant.
 2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor, regăsite în art. 12 din Legea 677/2001, stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.
 3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
  a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
  b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
  c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
  i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

XII - LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

Bucuresti, 16.11.2022